Skuteczne rozwiązania Ciągły postęp w branży techniki grzewczej, nowe rozwiązania techniczne, rosnące wymagania klientów oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie projektu powodują, że zespoły projektowe i wykonawcze stają przed coraz nowymi wyzwaniami. Witryna schematy.info pełni rolę repozytorium plików, rysunków, schematów mających ułatwić pracę architektom, projektantom i instalatorom. Jest zatem jednym z nielicznych rozwiązań wspierających proces projektowania. Dzięki zamieszczonym na tej witrynie materiałom i ofercie usług zainteresowane strony uzyskają wsparcie i przyspieszenie wszystkich etapów przygotowania projektu.
Nota
prawna
 

Nota prawna
Stan 01.05.2018


 
§1

Witryna  www.schematy.info  jest wszechstronnym portalem z branży techniki grzewczej, promująca nowoczesne urządzenia, rozwiązania i technologie. 


§2

Niniejszy portal przeznaczony jest przede wszystkim dla architektów i projektantów do celów edukacyjnych, szkoleniowych oraz jako narzędzie do wsparcia prac projektowych na rzecz firmy Viessmann,  


§3

Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne. 


§4

Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. 


§5

Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann. 


§6

Publikacja danych kontaktowych do ekspertów służy wyłącznie usprawnieniu komunikacji pomiędzy zalogowanymi użytkownikami a firmą Viessmann. 


§7

Dane rejestracyjne uznane za dane osobowe podlegają polityce prywatności w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, która jest zwarta w nocie prawnej.


§8

Zastrzega się możliwość promocji i przyznawania uznaniowych certyfikatów witryny markom firm w branży grzewczej, chłodniczej, budowlanej, informatycznej, projektowej, szkoleniowej, narzędziowej, konstrukcyjnej, na rynku usług i innych, które wnoszą istotną wartość w rozwój nowoczesnych i proekologicznych technologii oraz reprezentują wysoki poziom pracy.


§9

Pełną odpowiedzialność za stan zgodności produktów z prawem budowlanym obowiązującym na terenie Rzeczyposoplitej Polskiej ponosi Viessmann Sp. z o.o.. 


§10

Wśród wyżej wymienionych firm, nie będą uwzględniane te, które są w bezpośredniej konkurencji w stosunku do firmy Viessmann. 


§11

Administratorem niniejszej witryny jest dr inż. Adolf Mirowski.

 

Twoje konto


Poradniki
Już w sprzedaży!

Zakupy On-Line
NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna