Skuteczne rozwiązania Ciągły postęp w branży techniki grzewczej, nowe rozwiązania techniczne, rosnące wymagania klientów oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie projektu powodują, że zespoły projektowe i wykonawcze stają przed coraz nowymi wyzwaniami. Witryna schematy.info pełni rolę repozytorium plików, rysunków, schematów mających ułatwić pracę architektom, projektantom i instalatorom. Jest zatem jednym z nielicznych rozwiązań wspierających proces projektowania. Dzięki zamieszczonym na tej witrynie materiałom i ofercie usług zainteresowane strony uzyskają wsparcie i przyspieszenie wszystkich etapów przygotowania projektu.
Regulamin
użytkowników
Regulamin
Stan 01.05.2018

 

 1. Administratorem danych rejestracyjnych, które mogą zostać uznane za dane osobowe jest Adolf Miroski z siedzibą w Piołunce 27, 28-340 Sędziszów, z biurem w zlokalizowanym przy ul. Żeńców 30, 30-734 Kraków zwanym dalej Administratorem.


 2. Administratorem zbiera dane osobowe w celu komunikacji niezbędnej do realizacji komunikacji pomiędzy witryną www.schematy.info oraz osobą zarejestrowaną.


 3. Podanie poprawnych danych, podczas rejestracji, jest warunkiem przyznania dostępu do zasobów witryny www.schematy.info.


 4. Administrator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji danych rejestracyjnych i w razie wątpliwości nie przyznania uprawnień dostępu do zasobów witryny www.schematy.info.


 5. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim.


 6. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze lokowanym w OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France oraz na serwerach firmy Nazwa.pl z siedzibą przy ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków

  przez okres ważności uprawnień dostępu do zasobów www.schematy.info.


 7. Dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu ważności uprawnień, o których mowa powyżej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustaw podatkowych i rachunkowych, oraz wewnętrznych procedur Administratora danych rejestracyjnych.


 8. W okresie przetwarzania danych osobowych przysługuje względem Administratora prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia zebranych danych osobowych.


 9. W dowolnym momencie przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.


 10. W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 11. Zatwierdzenie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z potwierdzeniem i akceptacją polityką prywatności w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.  

 

Twoje konto


Poradniki
Już w sprzedaży!

Zakupy On-Line
NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna