Rozwiązania do większch obiektów Dział "Rozwiązania do większych obiektów" zawiera wybrane rodzaje urządzeń o umownej mocy grzewczej nie przekraczającej 2000 kW.
Wśród nich znajdują się głównie wodne i parowe kotły na paliwa gazowe/olejowe/na biomasę, a także pompy ciepła, moduły kogeneracyjne oraz kolektory słoneczne.
Rozwiązania do
obiektów
Gazowe kotły kondensacyjne
Kotły olejowe/gazowe
Kondensacyjne kotły olejowe
Kotły gazowe
Wiszące kotły kondensacyjne
Kotłownie modułowe
Kotły wysokotemperaturowe
Kotły parowe
Wymienniki ciepła spaliny-woda
Kotły na biomasę
Pompy ciepła
Specjalistyczne pompy ciepła
Elektrociepłownie blokowe
Biogazownie
Kolektory słoneczne
Baterie słoneczne
Podgrzewacze i zasobniki
Wymienniki ciepła
Systemy wentylacji i rekuperacji
Grzejniki
Ogrzewanie podłogowe
Regulatory i wyposażenie
Systemy komunikacji i nadzoru
Systemy odprowadzenia spalin
Stacje uzdatniania wody
Osprzęt i armatura


Zapytaj eksperta
 Kotły parowe
           
  • Gazowe/olejowe, niskociśnieniowe kotły parowe - dop. nadcisn. robocze pary  : do 1,0 bar.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Moc cieplna  Wydajność pary
           
 Vitoplex 100-LS SXD stalowy, trójciągowy 170 - 1450 kW  0,26 - 2,20 t/h
           
  • Gazowe/olejowe, wysokociśnieniowe kotły parowe - dop. nadciśn. robocze pary  : od 6,0 do 25,0 bar.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Moc cieplna  Wydajność pary
           
 Vitomax 200-HS M73A stalowy, trójciągowy patrz DT  0,50 - 3,80 t/h
 Vitomax 200-HS M73A stalowy, trójciągowy + ECO patrz DT  0,50 - 3,80 t/h
           
  • Patrz także Rozwiązania do przemysłu
           
Twoje konto


Poradniki
Już w sprzedaży!

Zakupy On-Line
NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna