Rozwiązania do przemysłu Dział "Rozwiązania do przemysłu" zawiera wybrane rodzaje urządzeń dedykowane do zastosowań przemysłowych.
Wśród nich znajdują się głównie wodne i parowe kotły na paliwa gazowe/olejowe/na biomasę, a także pompy ciepła, moduły kogeneracyjne oraz wszelkie mulistymy energetyczne.
Rozwiązania do
przemysłu
Kotły wodne niskotemperaturowe
Systemy komunikacji i nadzoru
Kotły wodne wysokotemperaturowe
Kotły parowe niskociśnieniowe
Kotły parowe wysokociśnieniowe
Kotły odzysknicowe
Kotly na biomasę
Wymienniki ciepła spaliny-woda
Specjalistyczne pompy ciepła
Elektrociepłownie blokowe
Turbiny ORC
Biogazownie
Kolektory słoneczne
Baterie słoneczne
Podgrzewacze i zasobniki
Wymienniki ciepła
Regulatory i wyposażenie
Systemy komunikacji i nadzoru
Systemy odprowadzenia spalin
Stacje uzdatniania wody
Osprzęt i armatura


Zapytaj eksperta
Podgrzewacze c.w.u. i zasobniki wody grzewczej
           
  • Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. - z wewnętrzną wężownicą wody grzewczej.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 100-H  CHA  z powłoką Ceraprotect 130, 160, 200 l  poziomy
 Vitocell 300-H EHA  ze stali nierdzewnej  160 - 500 l   poziomy
 Vitocell 100-V  CVA z powłoką Ceraprotect  160 - 1000 l  pionowy
 Vitocell 100-V  CVW z powłoką Ceraprotect  390 l  pionowy
 Vitocell 300-V EVI ze stali nierdzewnej 200, 300, 500 l  pionowy
           
  • Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. - z wewnętrznym płaszczowym  wymienikiem wody grzewczej.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 300-V  EVA  ze stali nierdzewnej 130, 160, 200 l   pionowy
           
  • Podgrzewacze zasobnikowe c.w.u. - z zewnętrznym wymienikiem płytowym wody grzewczej.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 100-L  CVL z powłoką Ceraprotect 500, 750, 1000 l   pionowy
           
  • Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. - z wewn. wężownicą oraz zewn. wym. płytowym instalacji solarnej.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 100-V  CVW z powłoką Ceraprotect 390 l   pionowy, IS*)
           
  • Biwalentne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. - do współracy  z instalacją solarną.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 100-U  CVU  z powłoką Ceraprotect 300 l  pion. z reg. sol, IS*)
 Vitocell 100-B CVB  z powłoką Ceraprotect 300, 400, 500 l   pionowy, IS*)
 Vitocell 300-B  EVB ze stali nierdzewnej 300,  500 l  pionowy, IS*)
           
  • Magazynujące podgrzewacze buforowe wody grzewczej.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 100-E  SVW stalowy 200 l  pionowy, PC*)
 Vitocell 100-E SVP stalowy 400 l   pionowy, PC, KS*)
 Vitocell 100-E  SVPA stalowy 750, 950 l  pion., PC, KS, IS*)
 Vitocell 140-E  SEIA j.w. z wężownicą solarną 750, 950 l  pion., PC, KS, IS*)
 Vitocell 160-E  SESA j.w. z ładow. warstwowym 750, 950 l  pion., PC, KS, IS*)
           
  *)  Możliwość przyłączenia : PC - pompy ciepła, KS - kotły na paliwo stałe, IS - instalacje solarne.
           
  • Wielosystemowe magazynujące podgrzewacze buforowe wody grzewczej i c.w.u.
           
        Nazwa  Typ  Rodzaj konstrukcji  Pojemność  Rodzaj zabudowy
           
 Vitocell 340-M  SVKA z wężown. solarną i c.w.u. 750, 950 l pion., PC, KS, IS*)
 Vitocell 360-M SVSA j.w. z ładow. warstwowym 750, 950 l   pion., PC, KS, IS*)
           
  *)  Możliwość przyłączenia : PC - pompy ciepła, KS - kotły na paliwo stałe, IS - instalacje solarne.
Twoje konto


Poradniki
Już w sprzedaży!

Zakupy On-Line
NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna